Index

         Ved Isefjorden 12, 3390 Hundested

Hundested-Frederiksværk

Strandjagtforening

 

fastelavn for børn

i strandjægerne

søndag den 3. Marts

kl. 10.00

 

 

torskegilde

 

i Strandjægerne

Lørdag den 16. Marts kl. 18.00

Vi serverer kogt torsk med tilbehør

prisen er 150,00 kr. pr. person

Tilmelding i klubhuset

senest den 8. Marts

 

 

 

Indkaldelse

Årsmøde i Jægerråd Halsnæs 2019.

Afholdes hos Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening. Ved Isefjorden 12 3390 Hundested Den 16/1 2019 kl 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller

  2. Beretning om jægerrådets virke 2018

  3. Valg af formand

  4. Beretning fra grøntråd og friluftsrådet

  5. Beretning fra den frivillige kronvildtsgruppe.

  6. Beretning fra reguleringsjægerne

  7. Indstilling af delegerede til repræsentant-

  skabsmødet 2019.

  8. Indstilling af kandidater til Kredsformand og

  HB. Medlem

  9. Indkomne forslag (skal være formanden i

  hænde senest 14 dage før mødet)

  10. Eventuelt.

  På vegne af Jægerråd Halsnæs

   Finn Poulsen

   Formand.

 

 


 referat fra

generalforsamling 2018

i Strandjægerne


SE HER